Logowanie do tego kursu jest następujące:

login: 2012_3e_imie_nazwisko (ewentualnie klasa 3m)

haslo: 2012_Zsem

Zalogować się wszyscy zmienić hasło bezwarunkowo. Jutro o 20.00 zmieniam ten zapis

Sprawy klasowe

Ten szczególny kurs, ma za zadanie jak najlepiej przygotować każdego, kto będzie miał takie możliwości i zgłosi chęć przystąpienia do Egzaminu Zawodowego z kwalifikacji przynależnych do zawodu Technik mechatronik oraz Monter mechatronik.

W ramach kursu "Technika cyfrowa a systemy mechatroniczne" omawiane będą zagadnienia istotne z punktu widzenia urządzeń i systemów mechatronicznych a dotyczące układów cyfrowych i mikroprocesorowych.

W tym przedziale tematycznym będą przedstawiane zagadnienia związane z użytkowaniem jednych z najistotniejszych elementów urządzeń i systemów mechatronicznych, do których należą sterowniki swobodnie programowalne PLC. W ramach tego kursu, będzie możliwość usystematyzowania wiadomości z zakresu budowy i sposobów wykorzystania sterowników PLC w realizacji zadań z zakresu sterowania układami mechatronicznymi

Kurs "Hydraulika w systemach mechatronicznych" dotyczy zagadnień związanych z układami w których nośnikiem informacji i energii jest sprężona ciecz. Jest on elementem uzupełniającym tematykę objętą przedmiotem " Pneumatyka i hydraulika"

Kurs pod roboczą nazwą "Pneumatyka w systemach mechatronicznych" ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z pneumatycznymi napędami i układami sterowania które w systemach mechatronicznych mają szerokie zastosowanie. Dzięki niemu możliwym będzie usystematyzowanie wiedzy nabytej na zajęciach teoretycznych z tego przedmiotu ale również rozszerzenie własnych umiejętności w zakresie analizy i prawidłowego projektowania tej grupy ukladów, w których spreżone powietrze jest nośnikiem zarówno energii jak i informacji.