Zajęcia z informatyki dla klas pierwszych

Zajęcia dla klasy 1T Technikum - Teleinformatyk