Kursy dla uczących w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu.

materiały i informacje dotyczące organizacji egzaminów maturalnego i zawodowego w ZSEM